Siedziba / Biuro:                 
ul. Polna 140B, 87-100 Toruń

 

Telefon: +48 56 61 93 707    Fax: +48 56 66 93 805 

E-mail: biuro@autorhc.pl      WWW: www.autorhc.pl

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000314601, NIP 879-25-75-386, REGON 340504007, Kapitał zakładowy: 300 000,00 PLN

www.progressframework.com